Pink Block at Budapest Pride – Our Pride is Political!
(magyarul lent ovasható)
 
English description:

Join Rhythms of Resistance Budapest, the Hungarian Student Trade Union and Szabad Egyetem in forming a Pink Block at this year’s Budapest Pride Parade!

Given the current political situation in Hungary and the need to tackle many exclusions still present in the LGBTQIAA community, we call on you to help us stand against capitalism, fascism, homonationalism, and racism at this year’s Budapest Pride Parade on Saturday, July 6.

What we envision: a well organized Pink Block, made up of autonomous groups that take the streets with a common tactical understanding of what we are there for: a Pride that is unapologetically anti-capitalist, anti-fascist, and rooted in the political history of queer struggle.

We stand against capitalism and pinkwashing!

We distance ourselves from liberal LGBT+ groups that indulge rainbow capitalism and collaborate with corporate interests and other undemocratic groups that claim to represent our struggle. These groups are quick to compromise and always appeal to the state and the profit motive rather than admit that nobody can represent us but ourselves. This is why less-privileged queers—such as trans* people, undocumented queers, refugees, Roma and queer people of color—are all too often abandoned amidst precarity and violence. We say NO! to corporate-capitalist exploitation of LGBTQIAA politics!

We are unwaveringly anti-fascist!

Hungary has some of the most powerful extreme right groups in Europe. They are not just in parliament, where their politicians publicly refer to homosexuality as a form of pedaphilia, but they are also everywhere on the streets. They spread violence, from everyday harassment and aggressions to mass mobilizations against Pride. The neo-nazis are not only a threat for us queers: their violence affects all communities which do not adhere to their ‘norms’. We stand in solidarity with these communities, and call for a common front against fascism. Our anti-fascism does not emerge from the liberal fear of conflict and ‘extreme’ positions; it comes from our hearts, from our solidarity with those who struggle against neo-nazis every day, and especially from our belief that the system that encourages homophobia, heteronormativity and sexism is the same system that encourages and benefits from the rise of the extreme right. The Pink Block stands firmly against fascism and the extreme right!

We unite against racism and homonationalism!

In the face of rising neo-nazi extremism everywhere, as well as a state racism complicit with the far-right groups that threaten Roma communities and migrants in Hungary, we want to loudly and firmly unite against racism at this year’s Budapest Pride. We are anti-nationalist, and we reject any national symbols (of any nationality) in the landscape of Pride, because we believe that homonationalism crucially links to the racist tactics of the state. We oppose the strategy of the mainstream LG(BT) movement that seeks acceptance in the society as good citizens, as good consumers, as good taxpayers at the expense of excluding unregistered queers, racialized queers, working class queers, Roma queers, homeless queers, and those who do not conform to the norms in other ways. We refuse the pinkwashing-style politics in which Pride is instrumentalized as a “civilizing” landmark for many Eastern and Central European countries. We want to speak out loud against racism, anti-refugee politics, and other kinds of discrimination within the LGBT+ movement in Hungary!

We march in solidarity with …

trans*, queer, bisexual, and asexual people; lesbians, women, migrants, refugees, Roma, undocumented workers, those experiencing poverty and/or homelessness, activists, people with disabilities and all those who are discriminated against in any way.

IF YOU MARCH WITH US:

– Wear pink to help us be visible as a Pink Block
– Meet us at 3pm, inside the Parade gathering on Kossuth tér, near the back of the march. Look for the drums and the people in pink!
– Do not bring any political party signs or paraphernalia (including EU flags)

In Solidarity,

Rhythms of Resistance Budapest (RoR)
Hallgatói Szakszervezet (HaSz)
Szabad Egyetem (SzE)

 
————————————————————————————————————–

A Rhythms of Resistance Budapest, a Hallgatói Szakszervezet és a Szabad Egyetem az idei Budapest Pride felvonuláson is szeretne egy jól látható rózsaszín blokkot alkotni, és nagyon örülünk, ha te is csatlakozol hozzánk!

A magyarországi politikai légkör és az LMBTQIA közösségen belül a mai napig jelenlévő kirekesztő magatartásformák fényében szeretnénk meghívni téged, hogy Július 6-án együtt álljunk ki a kapitalizmus, a fasizmus, a homonacionalizmus és a rasszizmus ellen.

Az elképzelésünk: Egy jól szervezett, független csoportok által alkotott rózsaszín blokk, melynek résztvevői között egyetértés van abban, hogy miért is vagyunk ott: egy nyíltan antikapitalista, antifasiszta, az LMBTQ+ mozgalom gyökereihez és történetéhez hű Pride felvonulás.

A kapitalizmus és a “pinkwashing” ellen vagyunk!

Elhatárolódunk az olyan liberális LMBTQ+ csoportoktól, melyek támogatják a “szivárvány-kapitalizmust”, és együttműködnek vállalatokkal, valamint más antidemokratikus elemekkel, melyek azt állítják magukról, hogy a mi küzdelmünket képviselik. Az ilyen csoportok időről időre az állammal és a tőkével való kiegyezést választják, ahelyett hogy beismernék, hogy csak mi képviselhetjük hitelesen saját magunkat. Emiatt a LMBTQ+ közösség hátrányosabb helyzetű tagjai – transzneműek, menekültek, romák és színesbőrűek – gyakran magukra maradnak, mikor erőszak és a létbizonytalanság áldozataivá válnak. Ezért mi nemet mondunk az LMBTQ+ mozgalmat behálózni próbáló kapitalista kizsákmányolásra!

A fasizmus ellen vagyunk!

Magyarországon az egyik legerősebb a szélsőjobboldali csoportok jelenléte egész Európában. Nem csak az országgyűlés, ahol egyes képviselők nyilvánosság előtt hasonlítják a homoszexualitást a pedofíliához, hanem az utcák is hemzsegnek tőlük. A mindennapi zaklatástól kezdve, a Pride elleni tömeges mozgósításig mindenhol az erőszakot próbálják terjeszteni. A fasiszták nem csak az LMBTQ+ emberekre jelentenek veszélyt: az általuk kifejtett erőszak veszélyeztet minden a “normáikhoz” nem alkalmazkodó közösséget. Szolidaritást vállalunk minden ilyen közösséggel, és egy közös antifasiszta front alakítására teszünk felhívást. A mi antifasizmusunk nem a liberálisok konfliktusoktól és szélsőséges nézetektől való félelméből ered, hanem a napi szinten a fasizmus ellen küzdőkkel vállalt szolidaritásból, és abból a hitünkből, hogy az a rendszer, mely ösztönzi a homofóbiát, a heteronormativitást és a szexizmust, az ugyanaz a rendszer, mint amelyiknek hasznára válik a szélsőjobboldal felemelkedése. A rózsaszín blokk határozottan kiáll a fasizmussal és a szélsőjobboldallal szemben!

A rasszizmus és a homonacionalizmus ellen szövetkezünk!

A szélsőjobboldali radikalizmus felemelkedésére, és az állam roma közösségeket és bevándorlókat fenyegető rasszista magatartására való tekintettel, az idei Budapest Pride-on szeretnénk szilárd ellenállást tanúsítani a rasszizmussal szemben. A nacionalizmus ellen vagyunk, és elutasítunk mindenféle nemzeti szimbólumot a Pride keretei között, hiszen a homonacionalizmus szoros összeköttetésben áll az állam rassizmusával. Elvetjük a mainstream LMBTQ+ mozgalom stratégiáját, melynek az a célja, hogy a közösségünk tagjait jó állampolgárokként, jó fogyasztókként és jó adófizetőkként fogadják el. Ez a gondolkodás károsan hat az LMBTQ+ emberek azon csoportjaira, akik nem tudnak alkalmazkodni ezekhez a társadalmi normákhoz, mert például romák, hajléktalanok, munkanélküliek, menekültek. Nem tűrjük azt a fajta politkát, mely a Pride-ra eszközként tekint és a Közép-, és Kelet-Európai országokban a menet megtartását teszi meg a “civilizáltság” mércéjének. Hangosan fel akarunk szólalni a rasszizmus, a menekültellenes politika és az LMBTQ+ közösséget Magyarországon érintő bármiféle diszkrimináció ellen!

Úgy gondoljuk, egy autonóm csoportok és felkészült aktivisták alkotta, jól szervezett rózsaszín blokk jobb lehetőséget ad, hogy hatékony közös taktikát alakítsunk ki, és kiálljunk azokért a célokért, amelyek miatt utcára vonulunk.

Felvonulásunkkal szolidaritásunkat fejezzük ki a…

transz*, kvír, biszexuális és aszexuális emberek, leszbikusok, nők, bevándorlók, roma emberek, feketemunkások, szegénységben vagy hajléktalanságban élők, aktivisták, fogyatékkal élők felé, és azok felé, akiket bármiféle diszkrimináció ér a mindennapokban.

HA VELÜNK VONULSZ FEL:

– Viselj rózsaszínt, hogy ezzel segíts a rózsaszín blokknak jól láthatóvá válni
– Találkozz velünk 15 órakor a Kossuth téren. Keresd a dobokat és rózsaszínbe öltözött embereket a menet hátsó részén!
– Ne hozz semmiféle pártpolitikai jelképet ábrázoló tárgyat (beleértve az EU zászlaját)

Barátsággal,

Rhythms of Resistance Budapest (RoR)
Hallgatói Szakszervezet (HaSz)
Szabad Egyetem (SzE)