>>> for english scroll down <<<

Ez a tüntetés része az Nemzetközi Női Sztrájknak // Paro International de Mujeres (https://www.facebook.com/events/1043905282422378/), aminek célja egyesíteni a nők erejét a jogaikért folytatott küzdelemben.
Hívunk, hogy csatlakozz a tüntetéshez Budapesten, és emeld fel a hangod a nemi erőszak, az elnyomás, kihasználás, a rasszizmus, a szexista rendszer, a homo- és transzfóbia, valamint a határok ellen, amik megosztják az erőnket a harcban.
Ebben az évben a menetet a Rhythms of Resistance rendezi.

Idén az Astoriáról indul az útvonalunk, majd keresztezi a Deák teret és az Emberi Erőforrások Minisztériumanál véget.

Március 8-án sztrájkra szólítunk, és mindennemű produktív és reproduktív tevékenység megszakítására.

Miért sztrájkolunk?

* Azért vonulunk, hogy felemeljük a hangunkat:

1. A nők döntési szabadságáért: Minden nőnek legyen lehetősége a saját testéről dönteni. Arról, hogy hogy nézünk ki, hogy miben leljük örömünket, és HA szeretnénk, MIKOR szeretnénk gyereket. Többek között ehhez hasonló döntéseket hozni a saját testünkről.
Együtt törekszünk felépíteni a beleegyezés és önrendelkezés kultúráját.
A mi testünk a mi döntésünk!

2. A gazdasági önrendelkezésért: Követeljük az egyetemes alapjövedelmet, hogy a nők szegénységtől, bizonytalanságtól, és férfiaktól való gazdasági függéstől mentesen tudjanak élni.
Követeljük az egyenlő fizetést az egyenlő munkáért! Ne legyen többé ingyen házimunka és kihasználás! Szorgalmazzuk, hogy az állam segítse a szegény nőket ahelyett, hogy elveszi a gyermekét!

3. A meglévő jogi eszközökért: követeljük az azonnali ratifikálását az Isztambuli Egyezménynek, ami a nők elleni erőszak, és a családon belüli erőszak megelőzésének és leküzdésének érdekében született.

4.Reproduktív jogok: Követeljük az ingyenes és biztonságos abortuszt, elérést a megfizethető fogamzásgátláshoz, teljes elérést a sürgősségi fogamzásgátláshoz (esemény utáni tabletta), és egyetemes szexuális felvilágosítást.
Megfelelő orvosi kezeléshez való hozzáférést kell biztosítani szegény és hajléktalan nőknek, akiket elhanyagolt az állam.

5. Az oktatásért: Követeljük a sokszínű oktatást az óvodától az egyetemig. Azt akarjuk, hogy a közoktatási rendszer és a dolgozói legyenek befogadók az LMBTQI emberekkel, segítsék elő a kritikus gondolkodást, és váljanak kulcsfontosságú elemévé a megfélemlítés, szexizmus, rasszizmus, és nemi erőszak megelőzésének.

* Azért vonulunk, hogy felemeljük a hangunkat:

1. A rasszizmus ellen: Nemet mondunk a nők bőrszín alapján történő intézményes elnyomására és megkülönböztetésére, külön kihangsúlyozva a roma lányokat és nőket.

2. A határok ellen: Minden nő rasszra, vallásra, és állampolgárságra való tekintet nélkül képes kellene legyen egyesülni a jogainkért való harcban. Követeljük a mozgás szabadságát és a menedékjogot! Tiltakozunk a rendőri és állami erőszak ellen a határon, és a menekülttáborokban egyaránt! Nemet mondunk a kitoloncolásra! Lebontjuk a kerítést! Az összetartó nőket sose lehet legyőzni!

3. A fasizmus ellen: Nem fog elhallgattatni minket a médiából áradó hangos fasiszta nyelvezet, a határ ellenőrzési rendszer, és a bevándorló ellenes politika. Itt vagyunk, hogy ellenálljunk! Nem hagyjuk a fasisztáknak, hogy utcára vonuljanak!

4. A transzfóbia ellen: Minden nőnek – a születéskor kijelölt nemére való tekintet nélkül – össze kell fogni! A mi feminizmusunk mindig transz-feminizmus!

5. Az erőszak ellen: A nőgyilkosságok (többszáz nőt gyilkolnak meg naponta) és a szétterjedt nemi erőszak kultúrája (több ezer nő van kitéve szexuális zaklatásnak) nyomán gyakorolni fogjuk a jogunkat az önvédelemre! A mi testünk nem a ti harcteretek! Követeljük vissza a testünket és a bátorságot, hogy megvédjük az életünket!

********************************************************************

Amit tehetsz, hogy csatlakozz a Nemzetközi Női Sztrájkhoz Máricus 8-án:

1. Csatlakozz a menethez Budapesten.
2. Szervezz menetelést/tüntetést a városodban.
3. Szervezz sztrájkot a munkahelyeden. Ha van egy szakszervezet, keverj öt be; ha nincs, állapítsatok meg a munkatarsaiddal, hogy lehet-e, ha sétaljátok ki, a munkasértes nelkül.
4. Szakíts meg mindennemű produktív / irodai tevékenységеt vagy házimunkát és társadalmi szerepet egész munkanapra vagy ha tudsz akkor legalább 1-2 órára március 8-án.
5. Bojkottáld azokat a cégeket, amelyek szexisták reklámjaikban.
6. Szervezz bojkottot a választott helyi nőgyűlölő üzletek / cégek / kávézók / előadások / és a média ellen.
7. Abban az esetben, ha nem tudod abbahagyni a munkát, szólj a barátaidnak, vegyetek fel fekete ruhát vagy egy fekete szalagot tűzzetek ki ezen a napon.

Erre a sztrájkra minden nőt szívesen várunk (beleértve a transznemű nőket is), és az összes munkatípusban dolgozó nőt is: olyanokat, akik a hivatalos munkaerőpiacon munkavállalói jogokkal vagy anélkül dolgoznak, akik rendelkeznek szakszervezettel vagy anélkül dolgoznak, akiknek van vagy nincs sztrájkjoguk, akiknek van vagy nincs legális státuszuk; munkanélküli nőket; szexmunkásokat; nőket, akik kifizetetlen házimunkát és gondozási munkát végeznek; és diákokat is.

Hogyan kezdődött?

Izlandi nők 1975-ös példáját követve 2016. október 3-án a lengyel nők egynapos sztrájkot hirdettek, hogy megakadályozzák a kormányuk törekvését az abortusz kriminalizálására. A kormány azonnal visszavonta a benyújtott törvénytervezetet. Ugyanebben a hónapban koreai nők szerveztek tüntetéseket az abortuszokat végrehajtó orvosok büntetésének tervezett emelése ellen. 2016. október 19-én argentin nők feleltek egyórás munkabeszüntetéssel és tüntetésekkel egy megrázóan kegyetlen nőgyilkosságra és a rendőri brutalitásra.
Számos további nemzetközi tüntetés után létrejött az Nemzetközi Női Sztrájk platform.

Együtt erősebbek vagyunk!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

This demonstration is a part of the International Women’s Strike// Paro Internacional de Mujeres (https://www.facebook.com/events/1043905282422378/) aimed at uniting women across the borders in the struggle for our rights. We call you to join the demonstration in Budapest to raise your voice against gender-based violence, oppression, exploitation, racism, sexist regimes, homo- and trans-phobia, and the borders which divide our struggle.

This year the march is organized by Rhythms of Resistance.

Route: we start at ASTORIA, go through Deak square to teh Basilica, where there will be short speeches, and we will finish the march at the Ministry of Human Capacities.

On the 8th of March we call for a strike and interrupt any kind of productive and reproductive activity!

Why we strike?

* We take the streets to raise our voices for:

1. Freedom of choice for women: Every woman should be able to decide about her body! This includes the way we look, the way we seek pleasure, if and when we want to have children, among other choices we make about our own bodies. Together we strive to build cultures of consent and self-determination. Our body is our choice!

2. Economic self-determination: We demand universal basic income, so that women can live free from poverty, precarity, and economic dependency on men! We demand equal salary for equal work! No more free housework and exploitation! We urge the state to help poor women instead of taking away their children!

3. Legal instruments in place: We demand immediate ratification of the Istanbul Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. Hugary has not ratified the convention yet!

4. Reproductive rights: We demand free and safe abortion, access to affordable contraception, full access to emergency contraception (the morning-after pill), and universal sexual education! Access to adequate medical treatment needs to be assured for poor and homeless women, who are being neglected by the state!

5. Education: We demand diversity education at every level, from kindergarten to university! We want the public education system and its workers to be inclusive for LGBTQI persons, foster critical thinking, and become a crucial component of preventing bullying, sexism, racism, and gender-based violence.

* We take the streets to raise our voices against:

1. Racism: We say NO! to institutional oppression and discrimination of women based on skin color!

2. Borders: All women, regardless of their race, religion, or citizenship, should be able to unite in the fight for our rights. We demand freedom of movement and right to asylum! We protest police and state violence at the borders and in detention centers! We say no to deportations! We will dismantle your fences! Women united will never be defeated!

3. Fascism: The loud fascist language pouring out of the media, the border control regimes, and anti-migrant politics will not silence us! We are here to resist it! We will not let fascists take the streets!

4. Transphobia: All women, regardless of their assigned gender at birth, should be united! Our feminism is always a trans-inclusive feminism!

5. Violence: In the wake of femicide (hundreds of women are murdered everyday) and pervasive rape culture (thousands of women are exposed to sexual harassment) we will exercise our right to self-defense! Our bodies are not your battlefields! We reclaim our bodies and courage to protect our lives!

************************************************************************

What can you do to join the International Women’s’ Strike on March 8th:
1. Participate in the march in Budapest.
2. Organize marches / demonstrations in your own cities / towns.
3. Organize a strike at your workplace. If you have a union, get your union on board; if you don’t, assess with your co-workers whether it is possible to organize a walkout without jeopardizing your jobs.
4. Stop the production work / office work or housework and social roles as caregivers for the whole workday, if possible, or for at least 1 or 2 hours on March 8th.
5. Boycott companies using sexism in their advertising (EVERYDAY!).
6. Organize a boycott of chosen local misogynist shops / companies / cafes / lectures / and media.
7. In case you can’t stop work wear black clothes or a black ribbon as sign of solidarity on March 8th.

The strike is inclusive of all women (including transgender women) and of all forms of work women do: women working in the formal labor market with or without labor rights, with or without unions and the legal right to strike, and with or without legal status; unemployed women; sex workers; women performing unpaid housework and care work; and students.

How did it start?

Following the example of Icelandic women in 1975, Polish women went on a day-long strike to halt plans for criminalizing abortion and miscarriage on 3 October 2016. That planned
legislation was immediately withdrawn by the government. Similar issues brought Korean
women to protest several times that same month against introduction of higher penalties for doctors performing abortions. On 19 October 2016, Argentinian women reacted with a one-hour long strikes and rallies to an inhuman femicide and brutal repression of police of the Women’s National Meeting. More protests followed, leading to establishing the International Women’s Strike platform.

We unite, we get stronger!